Tỷ lệ và mức đóng bảo hiểm xã hội BHXH (mới) năm 2020

Tỷ lệ và múc đóng bảo hiểm xã hội BHXH (mới) năm 2020

Tỷ lệ và mức đóng BHXH - Viettel Phú Nhuận
Tham gia bảo hiểm xã hội là quyền lợi nhưng cũng là trách nhiệm của cả người lao động và người sử dụng lao động. Với những thay đổi về chính sách tiền lương trong những ngày qua, Cường Đặng Viettel cập nhật tỷ lệ trích nộp và mức đóng bảo hiểm xã hội BHXH mới nhất năm 2020.

Lưu ý:
BHXH: Bảo hiểm xã hội
BHYT: Bảo hiểm y tế
BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp
BHTNLĐ, BNN: Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Tỷ lệ và mức đóng đối với bảo hiểm xã hội bắt buộc

Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH, mức đóng BHXH bắt buộc của người lao động được xác định theo công thức:

Mức đóng hàng tháng = Mức lương tháng đóng BHXH x Tỷ lệ trích đóng BHXH

Trong đó:

Tỷ lệ trích đóng các khoản bảo hiểm của người lao động và người sử dụng lao động như sau:

Tỷ lệ trích đóng bhxh đối với người lao động Việt Nam

 

 

Tỷ lệ trích đóng bhxh đối với người lao động nước ngoài 

tỷ lệ và mức đóng bhxh - Viettel phú Nhuận

 

Mức lương tháng đóng BHXH sẽ căn cứ vào việc người lao động thuộc đối tượng nào:

  • Nếu là người thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì mức lương tháng đóng BHXH là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc, quân hàm và các khoản phụ cấp khác (nếu có).
  • Nếu là người thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì mức lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Đặc biệt lưu ý: theo khoản 2 và khoản 3 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH, mức lương tháng đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng và không cao hơn 20 tháng lương cơ sở. Riêng mức lương tháng tối thiểu đóng BHXH còn phụ thuộc vào trình độ của người lao động như sau:

18 Mức lương tối thiểu bhxh - Viettel Phú Nhuận

 

 

Căn cứ theo Quyết định 595/QĐ-BHXH, trong năm 2020, hàng tháng, mức đóng BHXH bắt buộc của người lao động như sau:

18 Mức lương tối thiểu bhxh - Viettel Phú Nhuận

Tỷ lệ và mức đóng đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện

Theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, bất cứ ai là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì đều có thể tham gia BHXH tự nguyện.

Đúng như tên gọi “tự nguyện”, Điều 10 Nghị định 134/2015/NĐ-CP tỷ lệ trích đóng bhxh nêu rõ:

Mức đóng hàng tháng = 22% x Mức thu nhập tháng do người tham gia lựa chọn

Trong đó, mức thu nhập tháng do người tham gia lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

Cụ thể, mức thu nhập tháng thấp nhất để tham gia BHXH tự nguyện là 700.000 đồng/tháng (theo Điều 1 Quyết định 59/2015/QĐ-TTG) và cao nhất là 29,8 triệu đồng/tháng (mức lương cơ sở từ 01/7/2019 là 1,49 triệu đồng/tháng).

Như vậy, năm 2019, mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng của người lao động như sau:

Tỷ lệ và mức đóng đối với BHXH thất nghiệp

Tỷ lệ đóng bhxh dành cho BHXH thất nghiệp

Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Quyết định 595/QĐ-BHXH:

“Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động trong các doanh nghiệp bằng 1% tiền lương tháng. Trong đó:

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp là tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trường hợp mức tiền lương tháng của người lao động cao hơn 20 tháng lương tối thiểu vùng thì mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng.”

Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp tối thiểu 2020

Theo Điểm 2.6 khoản 2, Điều 6, Quyết định 595 đã quy định như sau:

Đơn vị tính: đồng/tháng

Mức đóng tối thiểu bhxh thất nghiệp - Bảo hiểm xã hội viettel phú nhuận

Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa 2020

Theo Khoản 2, Điều 15 Quyết định 595. Mức đóng tối đa như sau:

Đơn vị tính: đồng/tháng

Mức đóng tối đa bhxh thất nghiệp - Bảo hiểm viettel Phú Nhuận

 

Mong là những chia sẽ trên đây đem lại cho các anh chị nhiều thông tin hữu ích. Để tìm hiểu thông tin và các chương trình khuyến mãi tại Cường Đặng Viettel, Anh chị có thể bấm vào các đường link bên dưới.

Bài viết liên quan: Cường Đặng Viettel

Tổng quan về Bảo Hiểm Xã Hội – Những điều còn chưa biết Phần mềm kê khai bhxh viettel - chu ky so

Bảng giá Phần mềm BHXH Viettel – Dễ sử dụng, Hỗ trợ 24/7 Phần mềm kê khai bhxh viettel - chu ky so

Tỷ lệ và mức đóng bảo hiểm xã hội BHXH Cập nhật (mới) năm 2020 Phần mềm kê khai bhxh viettel - chu ky so

Phần Mềm vBHXH Viettel Hướng dẫn sử dụng chi tiết Phần mềm kê khai bhxh viettel - chu ky so

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Một số khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tại www.Cuongdangviettel.com