Cáp quang biển IA gặp sự cố, Viettel bổ sung dung lượng quốc tế

Tại thời điểm xảy ra sự cố, Viettel đã thực hiện bổ sung 30% dung lượng quốc tế cho tuyến IA để đảm bảo cho các dịch vụ khách hàng, tuy nhiên không tránh khỏi một số thời điểm dịch vụ khách hàng bị chậm do quá tải.

31

Đến ngày 04/7/2016, lỗi dò nguồn của tuyến cáp AAG đã được khắc phục hoàn toàn và đưa vào sử dụng bình thường, giúp vu hồi cho tuyến cáp IA. Tổng Công ty Mạng lưới Viettel đã thực hiện kế hoạch bổ sung lưu lượng dự phòng qua hướng cáp quang biển AAG đảm bảo tổng dung lượng quốc tế của Viettel ở mức 110% so với nhu cầu thực tế sử dụng thực tế (90%) điều này giúp đáp ứng được hầu hết các dịch vụ quốc tế của khách hàng Việt Nam. Tuy nhiên, một số ứng dụng khách hàng đang được kết nối trực tiếp tại Singapore có thể vẫn bị trễ do một phần dung lượng đi trên tuyến cáp IA đang bị lỗi phải vòng qua Hồng Kong thông qua tuyến AAG.

Để khắc phục hoàn toàn sự cố của tuyến cáp quang Liên Á (IA) đang gặp phải, Viettel đã làm việc với đối tác Tata, đơn vị chủ quản tuyến cáp IA phân đoạn Singapore về việc sửa chữa tuyến cáp này. Dự kiến thời gian sửa chữa tuyến cáp IA diễn ra từ ngày 12/7 – 19/7, quá trình hàn nối phải cắt nguồn nên mất toàn bộ dung lượng đi trên tuyến cáp IA (Liên Á) sẽ bị mất kết nối. Nhằm đảm bảo dịch vụ cho khách hàng trong thời gian này Viettel sẽ bổ sung 160Gbps dung lượng cho các tuyến dự phòng (qua Trung Quốc, AAG Việt Nam – Hồng Kong). Do đó các giao dịch, trao đổi thông tin, kết nối internet trong nước và quốc tế, của các khách hàng của Viettel không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lịch bảo trì này.