Chữ Ký Số

14/01/2020

Những điểm lưu ý khi kê khai hải quan điện tử

Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 22/2014/TT-BTC Quy định thủ tục hải quan điện đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại. […]
14/01/2020

Xem thông tin, kiểm tra thời hạn chữ ký số Viettel

Trong bài viết này, Viettel CA sẽ hướng dẫn người sử dụng xem thông tin và kiểm tra thời hạn chữ ký số Viettel, tránh tình […]
12/01/2020

Download HTKK: phần mềm Hỗ trợ kê khai mới nhất

Tải phần mềm Hỗ trợ kê khai mới nhất từ Tổng cục thuế, phần mềm HTKK từ Tổng cục thuế phiên bản mới nhất, đảm bảo nộp tờ khai không bị lỗi […]
12/01/2020

Tải phần mềm iTaxViewer đọc tờ khai định dạng XML

Một ngày đẹp trời, các tờ khai định dạng XML của Quý khách không thể mở được? Nguyên nhân là do phiên bản phần mềm iTaxViewer cài đặt trên máy tính […]