Hóa đơn điện tử

07/03/2020
Mẫu hóa đơn Sinvoice Viettel - Phú Nhuận

Sinvoice Viettel – 10 Mẫu Hóa Đơn Miễn Phí và Có Phí

Sinvoice Viettel – 10 Mẫu Hóa Đơn Miễn Phí và Có Phí Cường Đặng Viettel đề xuất 10 mẫu HD phổ biến. Anh chị có thể […]
13/02/2020

Tổng quan nhất về HDDT Viettel

“Hóa đơn điện tử” Nghe có vẻ đáng sợ đúng không? Bạn thực sự không tin việc xuất hóa đơn sẽ dễ dàng hơn nhiều, rất […]
31/01/2020
Thông tư 68/2019/TT-BTC

Thông tư 68 – 9 Nội dung bắt buộc về Hóa Đơn Điện Tử

Thông tư 68 – 9 Nội dung bắt buộc về Hóa Đơn Điện Tử Thông tư 68/2019/TT-BTC: Nội dung bắt buộc trên hóa đơn điện tử […]
21/01/2020
thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử – Theo Thông tư 68

Thời gian bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử – Theo Thông tư 68 Theo quy định tại Nghị định 119 và Luật Quản lý […]