Hóa đơn điện tử

12/01/2020

Hướng dẫn cập nhật Dải hóa đơn điện tử Viettel

Bước 1: Tra cứu để tìm ra Dải hóa đơn cần sửa (nếu cần). Bước 2: ND nhấn vào icon của dòng tương ứng với Dải […]