Thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử – Theo Thông tư 68

thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Thời gian bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử – Theo Thông tư 68

Theo quy định tại Nghị định 119Luật Quản lý thuế 2019, Thông tư 68. Doanh nghiệp của bạn đã nắm rõ lộ trình đăng kí sử dụng hóa đơn điện tử chưa? Thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử cụ thể là thời gian nào?

Bài viết này, Cuongdangviettel.com sẽ tóm tắt một số thông tin doanh nghiệp cần chú ý, cũng như cung cấp cho doanh nghiệp theo các kiến thức về hóa đơn điện tử theo thông tư mới.

Thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Theo khoản 3 Điều 26 Thông tư 68/2019/TT-BTC thì từ ngày 01/11/2020, Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế,  cá nhân kinh doanh bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/11/2020.

Căn cứ:

 • Theo khoản 4 Điều 35 Nghị định 119/2018/NĐ-CP thì Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hết hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2020;
 • Tại khoản 4 Điều 26 Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 119 về hóa đơn điện tử thì các thông tư như: Thông tư 32/2011/TT-BTC, Thông tư 191/2010/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC, Thông tư 37/2017/TT-BTC về hóa đơn sẽ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày từ ngày 01/11/2020.

Như vậy, kể từ ngày 01/11/2020. Tất cả doanh nghiệp phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định Nghị định 119 và Thông tư 68.

Lưu ý về thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử: 

Hiện nay, rất nhiều người thắc mắc về thời điểm phải sử dụng hóa đơn điện tử. Vì theo khoản 2 Điều 151 Luật Quản lý thuế 2019 có quy định: “Quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2022; khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này trước ngày 01/7/2022”.

Tuy nhiên, Luật Quản lý thuế 2019 chỉ quy định về khái niệm hóa đơn điện tử; nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử; áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; dịch vụ về hóa đơn điện tử, dịch vụ về hóa đơn điện tử mà không quy định thời điểm đăng ký áp dụng, khởi tạo hóa đơn điện tử. Do đó, thời điểm áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định của Nghị định 119/2018/NĐ-CP và được hướng dẫn bởi Thông tư 68/2019/TT-BTC.

Nên thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử là 01/11/2020

thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Khi thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử đang tới, nhưng doanh nghiệp vẫn còn nhiều hóa đơn giấy ?

Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng, cung cấp dịch vụ có hiệu lực từ ngày 01/11/2018 và được hướng dẫn bởi Thông tư 68/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 14/11/2019

Theo khoản 1 Điều 27 Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định: “Việc xử lý chuyển tiếp thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 36 của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP”.

Như vậy, đối với các doanh nghiệp đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử theo thông tư cũ hoặc thông báo phát hành hóa đơn giấy (hóa đơn tự in, đặt tin) hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế thì xử lý như sau:

Đối tượng 1. Đang sử dụng hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử với cơ quan thuế trước ngày 01/11/2018 thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử đang sử dụng.

Đối tượng 2.Trước thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử, Doanh sử dụng hóa đơn giấy (đặt in, tự in hoặc mua của cơ quan thuế)

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày 01/11/2018 thì:

Được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua của cơ quan thuế đến hết ngày 31/10/2020.

Công văn 4311/TCT-CS về hóa đơn ngày 05/11/2018 của Tổng cục Thuế quy định:

 • Trường hợp kể từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020 mà sử dụng hết hóa đơn đặt in đã thông báo phát hành và vẫn có nhu cầu sử dụng tiếp hóa đơn đặt in phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp thì tiếp tục áp dụng hóa đơn đặt in và sử dụng đến khi chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP.
 • Nếu cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử có mã thì:

Chuyển sang áp dụng hóa đơn điện tử nếu cơ sở kinh doanh đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin;

Nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng.

thủ-tục-đăng-ký-hóa-đơn-điện-tử

Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử

Đối tượng 3. Doanh nhiệp mới thành lập trong thời gian trước 31/10/2020

Theo Công văn 4763/TCT-CS ngày 29/11/2018 về hóa đơn thì điều khoản chuyển tiếp quy định tại khoản 3 Điều 36 Nghị định 119/2018/NĐ-CP được xử lý như sau:

 • Nếu cơ quan thuế quản lý chưa có thông báo bắt buộc doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp có thể đăng ký phát hành hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử hoặc mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng
 • Nếu cơ quan thuế quản lý thông báo doanh nghiệp thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 119 thì

Doanh nghiệp chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử nếu đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin;

Doanh nghiệp mới thành lập chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà đăng ký phát hành hóa đơn thì Doanh nghiệp  này thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng.

thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử Viettel

 

Mong là những chia sẽ trên đây đem lại cho các anh chị nhiều thông tin hữu ích. Để tìm hiểu thông tin và các chương trình khuyến mãi tại Cường Đặng Viettel, Anh chị có thể bấm vào các đường link bên dưới.

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin tại: Cường Đặng Viettel

Hóa đơn điện tử viettel – Điều bạn còn chưa biết  báo giá HDDT - Sinvoice Viettel

Cách tra cứu thông báo phát hành hóa đơn báo giá HDDT - Sinvoice Viettel

Sinvoice Viettel – Báo Giá Dịch Vụ HDDT 2020 báo giá HDDT - Sinvoice Viettel

Thủ tục đăng kí hóa đơn điện tử Viettel khi đến thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử 

Doanh nghiệp cung cấp thông tin : GPKD, CMND đại diện pháp luật

Nhân viên sẽ cung cấp hóa đơn điện tử Viettel cho khách hàng theo các bước:

 • Nhân viên tiếp hành khởi tạo hóa đơn
 • Hỗ trợ nôp hồ sơ lên chi cục thuế quản lý doanh nghiệp
 • Nhân viên Viettel sẽ tiến hành bàn giao cho khách hàng:
 • Cung cấp cho khách hàng tài khoản truy cập hệ thống Sinvoice Viettel và bản hướng dẫn sử dụng
 • Tiếp hành hướng dẫn khách hàng xuất hóa đơn trực tiếp ( Nếu khách hàng có yêu cầu)

Doanh nghiệp thanh toán khi đã hoàn thành bàn giao dịch vu

Các ưu đãi tại Cuongdangviettel.com

báo giá hóa đơn điện tử Giảm 50% phí khởi tạo khi KH đăng kí gói HD5000 trở lên

báo giá hóa đơn điện tử Không giới hạn thời gian sử dụng

báo giá hóa đơn điện tử Miễn phí thiết hóa đơn với 250 mẫu có sẳn

báo giá hóa đơn điện tử Miễn phí tích hợp với PM kế toán doanh nghiệp đang sử dụng

báo giá hóa đơn điện tửĐặc biệt: Khi đăng ký dịch vụ Hóa đơn điện tử bạn được tặng 1 chữ kí số hóa đơn điện tử trị giá 880.000 VND

Quý khách vui lòng liên hệ: 0963 277 773 – Mr Cường để được hỗ trợ tốt nhất

hoa don dien tu viettel

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Một số khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tại www.Cuongdangviettel.com