Đăng ký dịch vụ

CHỮ KÝ SỐ ĐIỆN TỬ

Người liên hệ *
Số điện thoại *
Địa chỉ email *
Mã số thuế *
Tên doanh nghiệp *

Sử dụng chữ ký số trong
Thuế điện tửBHXH điện tửHải quan điện tửCác dịch vụ khác

Gói dịch vụ
Thời gian
Người liên hệ *
Số điện thoại *
Địa chỉ email *
Mã số thuế *
Tên doanh nghiệp *
Gói dịch vụ
Thời gian
Người liên hệ *
Số điện thoại *
Địa chỉ email *
Mã số thuế *

Doanh nghiệp đã có chữ ký số chưa
Đã có chữ kýChưa có chữ ký

Mã đơn vị BHXH *
Cơ quan quản lý BHXH *
Gói dịch vụ
Thời gian
Người liên hệ *
Số điện thoại *
Địa chỉ email *
Mã số thuế *
Tên doanh nghiệp *
Gói dịch vụ
Thời gian