vBHXH Viettel – 51 lỗi và cách xử lý

vBHXH Viettel – 51 lỗi và cách xử lý

Nội dung chính

 

1. BHXH VN trả về lỗi “OE001 – Đơn vị chưa đăng ký”

Nguyên nhân: Do lỗi hệ thống BHXH VN khi chuyển sang hệ thống tiếp nhận mới, nhiều thông tin của khách hàng bị reset về chưa đăng ký dịch vụ.

Hướng khắc phục:

B1: Vào vBHXH >> ngừng dịch vụ.

B2: Vào menu “Giao dịch” chọn “Đăng ký dịch vụ BHXH” click “Chọn chứng thư” (lưu ý: đã cắm Token và cài đặt phần mềm quản lý Token) nhấn “Đăng ký”.

B3: check mail BHXH VN gửi mã kích hoạt về như hình dưới:

 

 

 

B4: nhận mail thông báo thành công từ BHXH VN trả về sau khi kích hoạt dịch vụ thành công như hình dưới:

 

B5: Sau đó ký số và gửi lại hồ sơ.

2. BHXH VN trả về lỗi “BHXH VN trả về lỗi “CE006/ CE007: Đơn vị đã đăng ký”

Nguyên nhân: Do đơn vị đã đăng ký dịch vụ

Hướng giải quyết:

B1: Vào vBHXH >> ngừng dịch vụ.

B2: Vào menu “Giao dịch” chọn “Đăng ký dịch vụ BHXH” click “Chọn chứng thư” (lưu ý: đã cắm Token và cài đặt phần mềm quản lý Token) nhấn “Đăng ký”.

B3: check mail BHXH VN gửi mã kích hoạt về như hình dưới:

 

 

 

B4: nhận mail thông báo thành công từ BHXH VN trả về sau khi kích hoạt dịch vụ thành công như hình dưới:

 

B5: Sau đó ký số và gửi lại hồ sơ.

 

3. BHXH VN trả về lỗi “SE006. Đơn vị không thuộc iVAN hiện tại”

Nguyên nhân: Do đơn vị đã đăng ký với iVAN khác

Hướng giải quyết:

3.1. Trường hợp 1: Không thay đổi MST, không thay đổi CTS

B1: Vào vBHXH >> ngừng dịch vụ.

B2: Vào menu “Giao dịch” chọn “Đăng ký dịch vụ BHXH” click “Chọn chứng thư” (lưu ý: đã cắm Token và cài đặt phần mềm quản lý Token) nhấn “Đăng ký”.

B3: check mail BHXH VN gửi mã kích hoạt về như hình dưới:

 

 

 

B4: nhận mail thông báo thành công từ BHXH VN trả về sau khi kích hoạt dịch vụ thành công như hình dưới:

 

B5: Sau đó ký số và gửi lại hồ sơ.

3.2. Trường hợp 2: Không thay đổi MST, dùng CTS mới

B1: Vào vBHXH >> vào menu “Giao dịch” >> “thay đổi thông tin” (Không quan tâm kết quả trả về)

B2: Vào menu “Giao dịch” >> “Ngừng dịch vụ”  >> ngừng dịch vụ (Ngừng thành công thì thực hiện B3)

B3: Vào menu “Giao dịch” chọn “Đăng ký dịch vụ BHXH” click “Chọn chứng thư” (lưu ý: đã cắm Token và cài đặt phần mềm quản lý Token) nhấn “Đăng ký”.

B4: check mail BHXH VN gửi mã kích hoạt và thực hiện kích hoạt dịch vụ giao dịch điện tử.

B5: Sau đó ký số và gửi lại hồ sơ

 

3.3. Trường hợp 3: Đơn vị đã thay đổi MST.

B1: Liên hệ với IT của BHXH quản lý, ngừng dịch vụ  với BHXH VN trước.

B2: Thực hiện vào phần mềm vBHXH đăng ký lại dịch vụ

4. Đăng ký dịch vụ Lỗi “CE003 – Mã IVAN khác với IVAN đã đăng ký”

Nguyên nhân: Do khách hàng trước đó đã đăng ký sử dụng với IVAN khác.

Hướng xử lý:

4.1. Trường hợp 1: Không thay đổi MST, CTS

B1: Vào vBHXH >> thực hiện ngừng dịch vụ

B2: Vào menu “Đăng ký dịch vụ BHXH” >> click “Chọn chứng thư” (lưu ý: đã cắm Token và cài đặt phần mềm quản lý Token) >> nhấn “Đăng ký”.

B3: check mail BHXH VN gửi mã kích hoạt và thực hiện kích hoạt lại dịch vụ

4.2. Trường hợp 2: Không thay đổi MST, thay đổi CTS

B1: Vào vBHXH >> vào menu “Thay đổi thông tin” >>Thực hiện “Chọn chứng thư” >> nhấn “Thay đổi” (Không quan tâm kết quả trả về như thế nào)

B2: Vào menu “Đăng ký ngừng dịch vụ BHXH” >> thực hiện ngừng dịch vụ

B3: Vào menu “Đăng ký dịch vụ BHXH” >> click “Chọn chứng thư” (lưu ý: đã cắm Token và cài đặt phần mềm quản lý Token) >> nhấn “Đăng ký”.

B4: check mail BHXH VN gửi mã kích hoạt và thực hiện kích hoạt lại dịch vụ

4.3. Trường hợp 3: Thay đổi MST

Trường hợp đơn vị thay đổi MST thì khi thực hiện:

Đăng ký báo lỗi: IVAN khác với IVAN đã đăng ký

Ngừng dịch vụ báo lỗi: MST/Mã đơn vị không chính xác

Giải quyết: Liên hệ với IT BHXH quản lý ngừng dịch vụ cho. Sau đó thực hiện đăng ký lại dịch vụ:

Trường hợp 1: thực hiện đăng ký thành công thì sẽ có mail gửi mã kích hoạt về

Trường hợp 2: thực hiện đăng ký vẫn lỗi “CE003 – Mã IVAN khác với IVAN đã đăng ký” thì Bộ phận CSKH gửi mail cho BHXH Việt Nam với đầy đủ thông tin:

 • Đăng ký dịch vụ báo “Mã IVAN khác với IVAN đã đăng ký”
 • Ngừng dịch vụ báo “Mã số thuế /mã đơn vị không chính xác”
 • Thông tin đơn vị (MST, mã đơn vị, tên đơn vị, CQQL)

5. Đăng ký dịch vụ báo lỗi “CE007- Đơn vị đã đăng ký với I-VAN khác”

Xem hướng xử lý lỗi, tham khảo tại đây

 

6. Đăng ký dịch vụ BHXH VN báo về lỗi “Cấu trúc XML file hồ sơ chưa đúng với file http://localhost/HoSoDK/04_DK-IVAN.xsd : Line: 1, Position: 499 “The element ‘NoiDung’ has invalid child element ‘DienThoaiLienHe’. List of possible elements expected: ‘DiaChiLienHe’”

Nguyên nhân: Do thông tin không chính xác.

Hướng giải quyết:

B1: Vào vBHXH >> ngừng dịch vụ.

B2:  vào menu “Cấu hình” chọn “Đơn vị” Tại tab “Thông tin chung” nhấn “Sửa”>>Nhập lại các thông tin có dấu (*)+ cột “người kê khai”  nhấn “Lưu” để lưu dữ liệu >> tắt phần mềm đi >> sau đó đăng nhập lại.

B3: Vào menu “Giao dịch” chọn “Đăng ký dịch vụ BHXH” click “Chọn chứng thư” (lưu ý: đã cắm Token và cài đặt phần mềm quản lý Token) nhấn “Đăng ký”.

B4: check mail BHXH VN gửi mã kích hoạt về như hình dưới:

 

 

 

B5: nhận mail thông báo thành công từ BHXH VN trả về sau khi kích hoạt dịch vụ thành công như hình dưới:

 

B6: Sau đó ký số và gửi lại hồ sơ.

7. BHXH VN trả về lỗi “Chữ ký I-VAN không hợp lệ (Check OCSP).”

Nguyên nhân: do hệ thống OCSP cung cấp chứng thư số của nhà cung cấp chứng thư số kết nối tới BHXH VN chập chờn.

Hướng khắc phục:

B1: Liên hệ với nhà cung cấp chứng thư số để kiểm tra hệ thống OCSP của họ kết nối tới BHXH VN có gặp vấn đề gì không

B2: nếu không có vấn  đề gì và đã ổn định thì thực hiện ký số và gửi lại hồ sơ.

8. Gửi hồ sơ bị từ chối báo: Cấu trúc XML file tờ khai chưa đúng với file https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn/XMLSchema/TK1-TS/TK1-TS.xsd : Line: 12, Position: 23 “The ‘Mahuyen_KS’ element is invalid – The value ’11’ is invalid according to its datatype ‘String’ – The Enumeration constraint failed.”

Nguyên nhân: Do dữ liệu thông tin phần “tỉnh/huyện/xã/ bệnh viện” khai sinh hoặc địa chỉ nhận hồ sơ trên tờ khai đang nhập sai dữ liệu do lấy dữ liệu từ HSNS là dữ liệu cũ sang.

Hướng khắc phục:

B1: vào lại phần tờ khai kê khai >> tìm đến các cột Tỉnh/huyện/xã  khai sinh, tỉnh /huyện/xã nhận hồ sơ, bênh viện >> sau đó chọn lại dữ liệu >> lưu laị

B2: thực hiện xuất tờ khai >> ký số và gửi lại

9. BHXH VN trả về lỗi “Cấu trúc XML file hồ sơ chưa đúng với file HoSoGDDT.xsd : Line: 1, Position: 4711719 “The element ‘CKy_Dvi’ has incomplete content. List of possible elements expected: ‘Signature’ in namespace ‘http://www.w3.org/2000/09/xmldsig’.”

Nguyên nhân: Do lỗi chữ ký số

Hướng khắc phục:

Cách 1:

B1:  vào menu “Cấu hình” chọn “Đơn vị” Tại tab “Thông tin chung” nhấn “Sửa”>>Nhập lại các thông tin có dấu (*)+ người kê khai  nhấn “Lưu” để lưu dữ liệu >> tắt phần mềm đi >> sau đó đăng nhập lại.

B2: Kiểm tra chứng thư số đã được cài thành công vào  máy tính chưa? Có bị lỗi smart card không ( bằng cách ký thử office 1 tờ khai office  2007 trở lên xem dc không

B3: Vào menu “Giao dịch” chọn “thay đổi thông tin” click “Chọn chứng thư” nhấn “Thay đổi”để gửi thông tin thay đổi sang BHXH>> kiểm tra email BHXH VN trả về

B4: Sau đó ký số và gửi lại hồ sơ

Cách 2

Gỡ chứng thư số ra cài lại

10. Gửi hồ sơ BHXH VN trả về lỗi “Cấu trúc XML file tờ khai chưa đúng với file D03-TS.xsd : Line: 24, Position: 15 “The ‘PA’ element is invalid – The value ‘ON’ is invalid according to its datatype ‘String’ – The Enumeration constraint failed.””

Nguyên nhân: Do cột “Phương Án” trên tờ khai đang để sai dữ liệu

Hướng giải quyết:

B1: Vào lại hồ sơ đã kê khai >> tìm đến cột “Phương án” >> sau đó chọn lại dữ liệu cột này >> ghi lại dữ liệu thành công.

B2: Sau đó xuất lại tờ khai >> thực hiện ký số và gửi lại tờ khai

B3: kiểm tra email xác nhận của BHXH Vn trả về

 

11. BHXH VN trả về lỗi “Cấu trúc XML file tờ khai chưa đúng với file D02-TS.xsd : Line: 39, Position: 8 “The ‘TienLuong’ element is invalid – The value ” is invalid according to its datatype ‘Decimal’ – The string ” is not a valid Decimal value.”

Nguyên nhân: Do lỗi nhập dữ liệu “hệ số lương/ mức lương”

Hướng xử lý:

B1: vào hồ sơ đã kê khai trên phần mềm vBHXH >> kiểm tra cột “Hệ số/ mức lương”. Nếu ko nhập tiền hoặc hệ số vào đó thì phải nhập số 0 vào đó >> sau đó ghi lại thông tin.

B2: kết xuất tờ khai >> thực hiện ký số và gửi lại tờ khai.

12. File https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn/XMLSchema/TK1-TS/TK1-TS.xsd : Line: 40, Position: 9 “The element ‘PhuLuc’ has incomplete content. List of possible elements expected: ‘DSThanhVien’

Nguyên nhân: Do chưa nhập danh sách thành viên trong phụ lục

Hướng xử lý:

 • Vào màn hình nhập tờ khai bổ sung thêm thành viên trong phụ lục
 • Kết xuất tờ khai > thực hiện ký số và gửi lại

13. BHXH VN trả về lỗi “Sai mã thủ tục”

Nguyên nhân: Do phần mềm TNHS của cơ quan BHXH quản lý chưa được add thủ tục theo quyết định 595.

Hướng giải quyết:

B1: gọi điện sang BHXH quản lý của KH yêu cầu cán bộ quản lý thêm các thủ tục của quyết định 595 vào phần mềm TNHS

B2: sau khi cán bộ thêm xong thì thực hiện ký số và gửi lại hồ sơ

14. BHXH VN trả về lỗi “SE004 – Mã cơ quan bảo hiểm không khớp với cơ quan bảo hiểm quản lý đơn vị”:

14.1.  Nguyên nhân 1:

Do thông tin của đơn vị gồm “Mã số thuế” + “Mã đơn vị” chưa được cán bộ BHXH quản lý bên dưới add vào phần mềm TNHS của họ nên khách hàng không đăng ký dịch vụ được

Hướng khắc phục: báo khách hàng báo với BHXH quản lý thêm  thông tin về “Mã số thuế+ Mã đơn vị” của khách hàng vào phần mềm TNHS của họ >> sau đó vào lại phần mềm vBHXH thực hiện các bước sau:

Vào menu “Cấu hình” >> đơn vị >> sửa >> nhập các thông tin có dấu * + Cột Người kê khai >> lưu lại >> tắt phần mềm đi

Bật lại phần mềm >> vào menu “Giao dich” >> đăng ký lại dịch vụ >> chờ mail có mã kích hoạt trả về >> sau đó kích hoạt mã kích hoạt theo hướng dẫn trong email >> và gửi lại hồ sơ bình thường .

14.2. Nguyên nhân 2:

Cơ quan BHXH đã thêm thông tin doanh nghiệp vào phần mềm TNHS. nhưng trên phần mềm vBHXH không có Mã cơ quan Quản lý BHXH bị trống.

B1: Lên trang http://www.viettel-ca.vn/tai-ve/vbhxh-download. Tìm đến mục Danh mục Cơ quan bảo hiểm quản lý >> tải dm_cqBHXH.rar về máy khách hàng >> giải nén ra được file dm_cqBHXH.xml.

B2: Từ desktop >> nhấn chuột phải vào icon vBHXH-Viettel >> chọn Open File Location

B3: Nhấn mở thư mục UpdateDB >> Copy file dm_cqBHXH.xml vào thư mục UpdateDB

B4: Thực hiện về B2 >> Tìm đến file vBHXHUpd.exe >> chạy file vBHXHUpd.exe. Đợi chạy cập nhật danh mục Cơ quan quản lý xong.

15. Hướng dẫn trường hợp báo lỗi “Mã số thuế {A} không được đăng ký quá 1 mã đơn vị”

Nguyên nhân: do hệ thống của BHXH tỉnh đang chỉ để mặc định 1 mã số thuế chỉ được phép  đăng ký dịch vụ với 1 Mã đơn vị.

Hướng giải quyết:

B1: Khách hàng báo lên BHXH quản lý của khách hàng để BHXH quản lý báo lên BHXH tỉnh  để họ cập nhật số lượng “mã đơn vị” đăng ký theo “Mã số thuế “ của khách hàng trên phần mềm TNHS của họ.

B2: sau khi BHXH tỉnh cập nhật xong thì thưc hiện đăng ký lại dịch vụ

B3: vào menu “Cấu hình” >> chọn “Đơn vị” >> Tại tab “Thông tin chung” >> nhấn “Sửa”>>Nhập lại các thông tin có dấu (*)+ cột “người kê khai”  nhấn “Lưu” để lưu dữ liệu >> tắt phần mềm đi >> sau đó đăng nhập lại.

B4: Vào menu “Giao dịch” >> chọn “Đăng ký dịch vụ BHXH” >> click “Chọn chứng thư” (lưu ý: đã cắm Token và cài đặt phần mềm quản lý Token) >> nhấn “Đăng ký”.

B5: check mail BHXH VN gửi mã kích hoạt về như hình dưới:

 

 

 

B6: nhận mail thông báo thành công từ BHXH VN trả về sau khi kích hoạt dịch vụ thành công như hình dưới:

 

B7: Sau đó ký số và gửi lại hồ sơ.

16. BHXH VN trả về lỗi “Trường ID liên kết giữa D02-TS và TK1-TS phải là duy nhất.”

Nguyên nhân: Do trên tờ khai đang tồn tại hơn 2 bản ghi có cùng “Mã số BHXH”

Hướng khắc phục:

B1: Thực hiện tách dữ liệu tờ khai thành nhiều đợt kê khai. Đảm bảo trên 1 đợt của 1 tờ khai 1 mã số BHXH chỉ có 1 bản ghi duy nhất.

B2: thực hiện ghi lại thông tin >> thực hiện kết xuất tờ khai >> sau đó ký số các đợt kê khai và gửi sang BHXH

B3: kiểm tra email BHXH VN trả về

17. Gửi tờ khai sang BHXH VN trả về lỗi “Cấu trúc XML file hồ sơ chưa đúng với file HoSoGDDT.xsd : Line: 1, Position: 764 “The ‘SoLuongFile’ element is invalid – The value ‘8’ is invalid according to its datatype ‘Short’ – The MaxInclusive constraint failed.”

Nguyên nhân: Do hệ thống BHXH Vn hiện tại chỉ cho phép đính kèm tối đa 6 file đính kèm.

Hướng  giải quyết: Vào thủ tục đã kê khai >> tại sheet “Đính kèm” sửa lại số lượng file đính kèm. Chỉ đính kèm 6 file đính kèm đi.

19. Gửi tờ khai BHXH VN trả về lỗi “Thông tin chữ ký số của đơn vị không đúng với thông tin đã đăng ký”:

Nguyên nhân: Lỗi hệ thống của BHXH VN

Hướng xử lý:

B1:  vào menu “Cấu hình” >> chọn “Đơn vị” >> Tại tab “Thông tin chung” >> nhấn “Sửa”>>Nhập lại các thông tin có dấu (*)+ người kê khai >> nhấn “Lưu” để lưu dữ liệu >> tắt phần mềm đi >> sau đó đăng nhập lại.

B2: Kiểm tra chứng thư số đã được cài thành công vào  máy tính chưa? Có bị lỗi smart card không ( bằng cách ký thử office 1 tờ khai office  2007 trở lên xem dc không)

B3: Vào menu “Giao dịch” >> chọn “thay đổi thông tin” >> click “Chọn chứng thư” >> nhấn “Thay đổi”để gửi thông tin thay đổi sang BHXH>> kiểm tra email BHXH VN trả về

B4: Sau đó ký số và gửi lại hồ sơ.

19. BHXH VN trả về lỗi sai “ mã tỉnh/ huyện/xã/ bệnh viện” khai sinh hoặc địa chỉ.

Nguyên nhân: Do dữ liệu thông tin phần “tỉnh/huyện/xã/ bệnh viện” khai sinh hoặc địa chỉ nhận hồ sơ trên tờ khai đang nhập sai dữ liệu do lấy dữ liệu từ HSNS là dữ liệu cũ sang.

Hướng khắc phục:

B1: vào lại phần tờ khai kê khai >> tìm đến các cột Tỉnh/huyện/xã  khai sinh, tỉnh /huyện/xã nhận hồ sơ, bênh viện >> sau đó chọn lại dữ liệu >> lưu laị

B2: thực hiện xuất tờ khai >> ký số và gửi lại

20. vBHXH VN trả về lỗi “SE003: Thông tin mã số thuế/mã đơn vị không chính xác”

20.1 Ngừng dịch vụ báo lỗi SE003

Nguyên nhân: Do lỗi của hệ thống BHXH VN

Hướng xử lý:

Trường hợp mã đơn vị 7 ký tự thì làm như dưới:

Báo đơn vị kiểm tra lại thông tin trong Cấu hình > Đơn vị.

Kiểm tra với BHXH quản lý xem thông tin đơn vị trên hệ thống của họ đúng chưa?, họ đã add thông tin đơn vị này lên phần mềm TNSH chưa?

Nếu xác nhận thông tin đã chính xác rồi, BHXH quản lý đã add thông tin đơn vị vào TNSH rồi thì liên hệ BHXH quản lý hỗ trợ ngừng dịch vụ cho, sau đó thực hiện đăng ký lại từ phần mềm vBHXH.

Trường hợp 1: Đăng ký thành công thì sẽ có mail gửi mã kích hoạt về.

Trường hợp 2: Đăng ký vẫn báo lỗi thì Bộ phận CSKH gửi mail cho BHXH Việt Nam với đầy đủ thông tin:

 • Đăng ký dịch vụ báo lỗi gì?
 • Ngừng dịch vụ báo “Mã số thuế /mã đơn vị không chính xác”
 • Thông tin đơn vị (MST, mã đơn vị, tên đơn vị, CQQL)
 • Trường hợp mã đơn vị 9 ký tự thì làm như mục 20.2

20.2 Gửi hồ sơ báo lỗi SE003

Trường hợp đơn vị có mã đơn vị là 9 ký tự, ví dụ: 400007172, 400004918, 400062340, 400061891, … Thì báo đơn vị liên hệ Bảo hiểm quản lý xin cấp lại mã đơn vị 7 ký tự. Sau đó, Viettel thực hiện cấp mới mã đơn vị 7 ký tự trên hệ thống đấu nối BCCS cho đơn vị.

 

21. Mã tờ khai không để trống

Nguyên nhân: Hệ thống BHXH VN chặn việc gửi file đính kèm ở các thủ tục.

Hướng xử lý: Các đơn vị hỗ trợ khách hàng báo với khách hàng xóa file đính kèm >>chỉ gửi tờ khai đi là thành công ( trừ thủ tục 606 và 606a)

22. Gửi hồ sơ báo lỗi SE999 lỗi xử lý trên service BHXH

Trường hợp 1:

Nguyên nhân: Lỗi này là lỗi của hệ thống BHXH VN >> do hệ thống nhận hồ sơ của BHXH Vn chập chờn.

Hướng xử lý: Gặp lỗi này thì chỉ cần ký số và gửi lại hồ sơ. Ko liên quan token

Trường hợp 2:

Nguyên nhân: Ngoài lỗi do hệ thống BHXH VN gặp sự cố, thì có khả năng cao là trên hệ thống BHXH VN không tìm thấy đơn vị. (Do đơn vị cung cấp sai thông tin Mã đơn vị)

Hướng xử lý:

B1: Vào Cấu hình > Đơn vị: Kiểm tra cẩn thận lại thông tin Mã đơn vị, Mã số thuế xem đúng chưa?

B2: Thông tin B1 đã đúng, liên hệ với BHXH quản lý kiểm tra lại 1 lần nữa thông tin đơn vị trên BHXH quản lý đúng chưa, bên BHXH quản lý đã add thông tin đơn vị lên phần mềm của họ và trên phần mềm TNSH chưa?

 •  Một số đơn vị còn không biết là mã đơn vị của mình chưa đúng, nên rất cần AM liên hệ kiểm tra xác nhận lại với BHXH quản lý.
 • Chú ý: ngoài những mã đơn vị toàn số, thì mã đơn vị BHXH đang dần quy về 7 ký tự (ví dụ HH0026H, TA1938A, HC0011C, …)
 • Chú ý các ký tự dễ nhầm lẫn khi viết hoa: O và 0, 1 và I, …

B3: Thông tin B1 chưa đúng, Nếu là nhân viên AM tại Tỉnh thực hiện báo đầy đủ thông tin qua tổng đài 18008000_N1 hoặc 1789_N3. Nếu là nhân viên P.CSKH –TT DVKT thực hiện khai thác đầy đủ thông tin Gửi mail phối hợp Group P.VHKH (hailt@viettel.com.vn; hungnd33@viette.com.vn ; namdh2@viettel.com.vn; hungnv91@viettel.com.vn )

 

23. Lỗi Mã tờ khai ‘D02-TS’ yêu cầu bắt buộc phải có trong thủ tục ‘600b’ hoặc báo mã tờ khai không chính xác

Đăng nhập vào phần mềm vBHXH >> vào menu “Giao dịch” >> nhấn “Cập nhật danh mục hành chính mới” >> hệ thống báo thành công xong >> tắt phần mềm  đi >> đăng nhập lại >> vào lại tờ khai để lưu lại thông tin >> sau đó thực hiện ký số và gửi lại tờ khai

 

 

 

24. Ký số báo chương trình gặp sự cố

Trường hơp 1: dữ liệu cũ sai thông tin ở các cột mã tỉnh/ mã huyện

 

Log lỗi: index and length must refer to a location within the string. Parameter name: length

Nguyên nhân do load dữ liệu cũ sai thông tin ở các cột mã tỉnh/ mã huyện

Kiểm tra lại thông tin tờ khai: và cập nhật lại mã đúng

Cách vào xem log lỗi: Chuột phải vào biểu tượng phần mềm/ Open file location/ Chọn folder có giá trị ngày tháng hiện tại: mở file EXCEPTION.0.log

Trường hơp 2: Lỗi thiếu file thư viện hỗ trợ trên window “WindowsBase.dll”

Log lỗi: Could not load file or assembly ‘WindowsBase”…………

Could not load file or assembly ‘WindowsBase, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35’ or one of its dependencies. The system cannot find the file specified.

Nguyên nhân: Lỗi thiếu file thư viện hỗ trợ trên window

Kiểm tra lại thông tin tờ khai: Copy file WindowsBase.dll vào máy tính của khách hàng trong đường dẫn cài đặt phần mềm vBHXH (file gửi theo mail đính kèm đổi đuôi .doc thành .dll)

Cách vào xem log lỗi: Chuột phải vào biểu tượng phần mềm/ Open file location/ Chọn folder có giá trị ngày tháng hiện tại: mở file EXCEPTION.0.log

 

 

25. SE005 – Thông tin mã đơn vị không chính xác

B1: Kiểm tra xác nhận mã đơn vị  đang được đấu nối trên BCCS đã đúng là mã của đơn vị chưa? Nếu đúng thì thực hiện bước 2

B2: Kiểm tra thông tin đơn vị trên trang của BHXH VN https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/don-vi-tham-gia-bhxh.aspx xem đã có đơn vị trên BHXH VN chưa? Chưa có báo BHXH quản lý add thông tin đơn vị vào hệ thống TNSH.

26. Mở phần mềm nhưng phần thông tin Cơ quan bảo hiểm quản lý bị trống

 

Nguyên nhân: Do ứng dụng trên máy tính khách hàng chưa cập nhật thông tin Cơ quan bảo hiểm quản lý khi hệ thống cập nhật theo quy định 595 mới.

Hướng xử lý:

B1: Lên trang http://www.viettel-ca.vn/tai-ve/vbhxh-download. Tìm đến mục Danh mục Cơ quan bảo hiểm quản lý >> tải dm_cqBHXH.rar về máy khách hàng >> giải nén ra được file dm_cqBHXH.xml.

B2: Từ desktop >> nhấn chuột phải vào icon vBHXH-Viettel >> chọn Open File Location

B3: Nhấn mở thư mục UpdateDB >> Copy file dm_cqBHXH.xml vào thư mục UpdateDB

B4: Thực hiện về B2 >> Tìm đến file vBHXHUpd.exe >> chạy file vBHXHUpd.exe. Đợi chạy cập nhật danh mục Cơ quan quản lý xong.

 

27. Mở phần mềm nhưng trên máy chỉ thông báo đang update

Nguyên nhân: Do ứng dụng cài trên máy tính KH đang ở phiên bản thấp và đang cập nhật tự động lên phiên bản hiện tại. Hệ thống sẽ tự động chạy update lên lần lượt nên có hiện tượng như trên.

Hướng xử lý:

Để hệ thống tự động chạy đến phiên bản hiện tại (Hệ thống chạy có thể sẽ lâu và mất nhiều thời gian để cập nhật, có thể xảy ra lỗi vì cơ chế update thay đổi)

Cách kiểm tra phiên bản cài trên máy KH: Chuột phải vào ứng dụng vBHXH/ Open file location/ mở file vrs.xml

–                          –

28. Mở phần mềm máy thông báo update + thông báo Cập nhật phiên bản phần mềm thất bại. Vui lòng thử lại.

Nguyên nhân: Với điều kiện máy tính đảm bảo thông kết nối thì có 4 nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này đã phát hiện ra là:

 • Phần mềm diệt virut nó hiểu là phần mềm độc hại nên xóa mất => máy KH không có trình diệt virut.
 • Máy tính có cài phần mềm nào đó chặn, gây ảnh hưởng tới phần mềm mình (Ví dụ USB Security đội dự án gặp với 1 vài KH)
 • Trường hợp thư viện lỗi. nên trong quá trình giải nén ghi đè file vBHXH không được, nên mất luôn file vBHXH.
 • Có thể do cache máy tính

 

Giải quyết:

 • Trường hợp 1: Đưa phần mềm vào vùng tin tưởng của phần mềm diệt virut
 • Trường hợp 2: Tắt tạm thời phần mềm cụ thể đã gặp là USB security
 • Trường hợp 3: Thư viện máy tính lỗi thì thực hiện cài lại win
 • Trường hợp 4: Thực hiện xóa cache của máy tính (c:\….\AppData\Local\Temp Xóa hết các file trong thư mục Temp) > reset máy tính > cài đặt cập nhật lại phần mềm.
 • Dùng tool update cho các trường hợp lỗi cập nhật phần mềm (Hướng dẫn tải và dùng tool nâng cấp phần mềm xem mục III. Hướng dẫn sử dụng tool nâng cấp phần mềm offline)

 

29. Mở chương trình hoặc ký số xuất hiện báo lỗi “Has stopped working”

Nguyên nhân: Có khá là nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến tình trạng hiện thông bão lỗi Has Stopped Working như là lỗi cài đặt, xung đột phần mềm, game, do các phần mềm độc hại…

Hướng xử lý:

Trường hợp 1: Phần mềm Dotnet bình thường

Cách 1:

 • Bước 1: Bạn hãy chuột phải vào ứng dụng ( phần mền, game) mà bạn đang bị lỗi đó và chọn dòng cuối cùng có trên là “Properties”
 • Bước 2: Bạn hãy chuyển qua tab “Compatibility”
 • Bước 3: Bạn di chuột xuống ô có dòng chữ “Run this program in compatibility mod for” và bạn đánh dấu tích vào đó
 • Bước 4: Ở danh sách thả xuống bạn hãy chọn chế độ là Windows XP (Service Pack 3) hoặc Windows XP (Service Pack 2) hoặc Vista

 

 • Bước 5: Sau khi bạn lựa chọn xong hãy ấn Apply và Ok

 

Cách 2:

 • Bước 1: Ở ngoài desktop bạn hãy click phải vào My computer và chọn Properties sẽ xuất hiện như ảnh như bên dưới, sau đó bạn chọn Advanced system settings

 

 • Bước 2: Hộp thoại bên dưới xuất hiện bạn hãy chọn tab Adanced và chọn vào Settings

 

 • Bước 3,4,5 Hộp thoại “Performance Options” xuất hiện bạn hãy chọn tab “Data Execution Prevention” và làm theo như trong hình bên dưới

 

 

 • Sau khi bạn click vào nút Add…, bạn hãy tìm đến file phần mềm vBHXH Open, nếu có thông báo hiện ra, bạn hãy chọn Yes và bạn hãyClick OK -> OK để tắt các cửa sổ đã mở sau đó bạn hãy khởi động lại máy tính là OK

Cách 3:

Ấn tổ hợp phím Windows + R trên bàn phím và gõ vào dòng lệnh “cmd” sau đó ấn Enter và bạn hãy coppy dòng code bên dưới vào cửa sổ CMD và ấn Enter. Sau đó gõ vào đoạn sau rồi Enter (copy rồi dán vào cũng đc): Sfc /scannow

 

 

Trường hợp 2: Phần mềm Dotnet lỗi không cài đặt được

 • Cách 1: Vào Control panel/ program file and future/ turn of window  futures on or of cửa số window  futures  hiện lên các bạn tìm đến  Net Framework xx… tích vào dấu + và tích chọn hết các mục con của NetFramwork chọn.
 • Cách 2: : Vào download trên Viettel-ca.vn thực hiện download dotnet 3.5 và cài đặt lại
 • Cách 3: vào Control Panel > Windows Update, cho win tự update dotnet

30. Đối tượng kê khai là Người nước ngoài – VN (Bản HNI ko quy định)

Nếu tham gia cả 3 loại bảo hiểm thì sử dụng thủ tục 600 bình thường: thông tin về tỉnh/quận/huyện/xã  khai sinh, nhận hồ sơ thì nhập thông tin địa chỉ liên hệ hiện tại. Phụ lục nếu chưa có “mã số BHXH” thì nhập thông tin bình thường theo sổ lưu trú ( người nước ngoài thường có sổ tạm trú, lưu trú)

Nếu chỉ tham gia BHYT thì làm 603 bình thường. Thông tin nhập tương tự

 

31. Lỗi cài đặt Dotnet 3.5 trên hệ điều hành Window 8 và Window 10.

Bước 1: Mở StartMenu gõ “services” và click vào kết quả tìm thấy.

 

Bước 2: Trong Services chúng ta tìm “ Windows update” rồi click chuột phải chọn Properties.

 

Bước 3: Chọn chế độ Automatic, sau đó ấn Start rồi OK để kết thúc.

 

Bước 4: Mở lại StartMenu gõ”Group” rồi vào kết quả tìm thấy.

 

 

Bước 5: Trong Group Policy Editor tìm kiếm theo địa chỉ  Computer Configuration> Administrative Templates> System> Specify settings for optional compenent…. Rồi chọn Edit giá trị đó.

 

Bước 6: Trong Specify settings for optional compenent…. Bật Enabled lên rồi OK.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 7: Bây giờ bạn chỉ việc khởi động lại máy sau đó cài lại. Done.

 

32. Hướng dẫn nhập hệ số bảo lưu.

Trường hợp hệ số bảo lưu được hiểu như sau:

TH1: nếu người lao động tăng lương, có hệ số bảo lưu, và hệ số bảo lưu này được sử dụng cho người lao động đóng BHXH thì:

 • Nếu đơn vị sử dụng mức lương để đóng BHXH: Quy đổi hệ số bảo lưu ra tiền >> rồi cộng vào lương đóng BHXH
 • Nếu đơn vị sử dụng hệ số lương để đóng BHXH: thì cộng luôn vào hệ số lương để đóng BHXH

TH2: người lao động mà thay đổi vị trí công tác ( hay còn gọi là thay đổi chức danh) mà vẫn được bảo lưu mức lương/hệ số lương cũ trong khoảng 1 thời gian quy định thì chưa cần báo thay đổi mức đóng lên  BHXH. Khi nào có quyết định thay đổi lương thì mới cần báo lên BHXH. Lúc đó hệ số bảo lưu này sẽ được thay thế bằng lương mới rồi.

 

33. Hướng dẫn nhập tiền lương trợ cấp, số tiền đóng thủ tục 603

Hiện tại phần mềm BHXH VN thông báo phần mềm tiếp nhận hồ sơ của BHXH VN đã update lại việc tính tiền lương đóng BHYT trên tờ khai D03. Theo đó, khi đơn vị gửi thông tin dữ liệu D03 sang BHXH VN thì phần mềm Tiếp nhận hồ sơ của BHXH VN sẽ tính số tiền đóng theo công thức đã được setup mà iVAN và đơn vị không cần phải tự tính nữa.

Vì vậy, Trên phần mềm iVAN Viettel hiện tại cần hướng dẫn khách hàng kê khai cho đúng tờ khai D03 dữ liệu cột “Tiền lương, trợ cấp hoặc số tiền đóng” ở thủ tục 603 như sau:

Đối với các  đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% thì cột “Tiền lương, trợ cấp hoặc số tiền đóng” trên tờ khai D03 nhập là 1

Được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100%  Số tháng đóng   Tỷ lệ % NSNN hỗ trợ         Tỷ lệ % được miễn giảm Tiền lương/ Trợ cấp hoặc số tiền đóng              Tạm tính

(Giao dịch > IN sẽ lấy dữ liệu cột này đổ vào cột số 7 trên mẫu D03)

Người lao động Nhập số tháng   100        0            1            0

 

Đối với các đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ 1 phần mức đóng hoặc đối tượng tự nguyện đóng BHYT thì cột “Tiền lương, trợ cấp hoặc số tiền đóng” trên tờ khai D03 nhập là mức lương cơ sở tại thời điểm mua (thời điểm hiện tại mức lương cơ sở là: 1 390 000)

Được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng    Số tháng đóng   Tỷ lệ % NSNN hỗ trợ            Tỷ lệ % được miễn giảm Tiền lương/ Trợ cấp hoặc số tiền đóng       Tạm tính

(Giao dịch > IN sẽ lấy dữ liệu cột này đổ vào cột số 7 trên mẫu D03)

Người lao động Nhập số tháng   Nhập tỉ lệ            0            1 390 000           = 4.5% * Số tháng * MLCS * (100% = Tỷ lệ % NSNN hỗ trợ)

 

Đối với đối tượng tham gia theo hộ gia đình: Tiền lương, trợ cấp hoặc số tiền đóng nhập mức đóng của từng người đã tính tỷ lệ = Mức lương cơ sở * (100% – Tỷ lệ % miễn giảm)

o            Ví dụ người 1 đóng 100% = 1.390.000 vnđ, người thứ 2 đóng 70% người 1 = 973.000 vnđ, …. Số tháng đóng là 12 thì thực hiện nhập như bảng dưới

Tham gia theo hộ gia đình           Số tháng đóng   Tỷ lệ % được miễn giảm              Tiền lương/ Trợ cấp hoặc số tiền đóng    Tạm tính

(Giao dịch > IN sẽ lấy dữ liệu cột này đổ vào cột số 7 trên mẫu D03)

Người thứ 1       12          0            1,390,000           750,600

Người thứ 2       12          30          973,000              525,420

Người thứ 3       12          40          834,000              450,360

Người thứ 4       12          50          695,000              375,300

Người thứ 5       12          60          556,000              300,240

Người thứ 6       12          60          556,000              300,240

Chú ý: Với đối tượng hộ gia đình được ngân sách địa phương hỗ trợ thêm thì nhập tỷ lệ hỗ trợ thêm vào cột “Tỷ lệ % NSNN hỗ trợ”

Ví dụ ngoài tỷ lệ miễn giảm, mỗi thành viên trong hộ gia đình được ngân sách địa phương hỗ trợ thêm 20% nữa thì nhập như sau:

Tham gia theo hộ gia đình           Số tháng đóng   Tỷ lệ NSNN hỗ trợ           Tỷ lệ % được miễn giảm      Tiền lương/ Trợ cấp hoặc số tiền đóng    Tạm tính

(Giao dịch > IN sẽ lấy dữ liệu cột này đổ vào cột số 7 trên mẫu D03)

Người thứ 1       12          20          0            1,390,000           750,600

Người thứ 2       12          20          30          973,000              525,420

Người thứ 3       12          20          40          834,000              450,360

Người thứ 4       12          20          50          695,000              375,300

Người thứ 5       12          20          60          556,000              300,240

Người thứ 6       12          20          60          556,000              300,240

 

Đối với đối tượng khác: Tiền lương, trợ cấp hoặc số tiền đóng nhập mức đóng. Tạm tính tính theo công thức = 4.5% * Số tháng * Tiền lương, trợ cấp hoặc số tiền đóng

Đối tượng khác Số tháng đóng   Tỷ lệ % được miễn giảm Tiền lương/ Trợ cấp hoặc số tiền đóng    Tạm tính

(Giao dịch > IN sẽ lấy dữ liệu cột này đổ vào cột số 7 trên mẫu D03)

Cá nhân              12          0            Nhập tiền lương /trợ cấp             = 4.5% * Số tháng * Tiền lương, trợ cấp hoặc số tiền đóng

 

34. Lỗi không chọn được chứng thư số trên hệ thống BHXH Hà Nội.

Nguyên nhân: Nguyên nhân môi trường máy tính của khách hàng chưa tương thích theo YC của Cơ quan BHXH Hà Nội (http://kekhai.bhxhhn.com.vn/ngung-ivan)

Hướng giải quyết:

B1: Gỡ  toàn bộ plugin của BKAV nếu có

B2: Cài Fire fox 49  http://hstn.covcci.com.vn/Portals/0/Firefox_Setup_49.rar

B3: Cài lại Plug in chữ ký số  http://kekhai.bhxhhn.com.vn/Signer_Plugin.zip

B4: Cài thêm java 7u79  http://ihtkkresource.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt_resource/resources/iHTKK/jdk7.rar

B5: Khởi động lại máy tính

Lưu ý cài và gỡ ứng dung lần lượt theo các bước.

35. Lỗi “Sai  mã thủ tục” khi  thực hiện kê khai theo quyết định 636

Nguyên nhân: do CQ QLBHXH chưa cập nhật theo QĐ 636 mới của BHXH VN mà vẫn triển khai quyết định theo hồ sơ giấy.

Hướng giải quyết:

B1: Kiểm tra phiên bản  vBHXH hiện tại  và đường dẫn cài đặt xem đang cài đặt trên ổ nào. Ví dụ đang cài đặt ở ổ “C” và phiên bản hiện tại mới nhất 4.04 .0

B3: Cài đặt phần mềm vBHXH phiên bản 4.03.0 vào ổ D hoặc E  (Không cài đặt vào ổ C tránh mật DL cũ của khách hàng). Sau  khi cài đặt xong tích bỏ tại phần mở phần mềm  ngay.

B4: Vào phần mềm mới cài đặt chỉnh sửa file vrs.xml  tại dòng    <number>4.03.0</number>  thành <number>100.03.0</number>.

B5: Đổi tên phần mềm vBHXH  trên Desktop  thành Ho So Giay – BHXH. Và lấy biểu tượng vBHXH cũ của khách  hàng trong ổ C: ra ngoài Desktop. Để khách hàng chạy xong xong 2 phiên bản. (Lư ý khách hàng chỉ thực hiện hồ sơ giấy trên phiên bản cũ các nghiệp vụ khác thực hiện trên phiên bản mới)

36. Lỗi không hiển thị danh mục ngân hàng khi làm tờ khai 630

Nguyên nhân: Do lỗi hoặc thiếu file dm_nganhang.xml trong bộ chạy của chương trình vBHXH.

Hướng giải quyết:

B1: Chuột phải vào biểu tượng  vBHXH  trên desktop chọn Propoties  sau đó chọn Open Location, tìm đến thư mục UpdateDB.

B2: Thực hiện copyfile  dm_nganhang.xml vào trong thư mục UpdateDB nếu trong Folder đã có rồi thì chọn ghi đè lên file cũ (Over Write)

Bước 3: Tắt phần mềm vBHXH đi rồi mở lại là OK.

37. Hướng dẫn tra cứu mã số thuế mã dơn vị thuộc CQQL BHXHVN

Bước 1: Mở trang BHXH vào mục tra cứu trực tuyến  Tra cứu đơn vị tham gia BHXH hoặc vào theo đường link: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/don-vi-tham-gia-bhxh.aspx

Bước 2: Nhập đúng các thông tin yêu cầu nhấn tra cứu để kiểm tra kết quả.

 • Tỉnh thành:
 • Cơ quan BHXH
 • Mã đơn vị
 • Tên đơn vị
 • Mã xác thực

 

Bước 3: Nếu trả  về kết quả  có thông tin / không có thông thực hiện như sau:

–             Nếu có thông tin: Đơn vị đã được add thì thực hiện các nghiệp vụ của vBHXH

–             Nêú không có thông tin: Liên hệ CQ QLBH để add lên hệ thống TNHS của bảo hiểm sau đó thực hiện các nghiệp vụ của vBHXH

38. Lỗi không hiển thị mã CQQL trên phiên bản 4.0.4.0

Nguyên nhân: Do phần mềm dưới máy tính cập nhật lên phiên bản 4.04.0 chưa hoàn thành tất cả các tiến trình của phiên bản mới mà khách hàng tắt phần mềm trước khi cập nhật xong.

Hướng xử lý:

Bước 1: Tắt phần mềm vBHXH sau đó kiểm tra xem trong thư mục cài đặt vBHXH còn file  updateVN4040.zip không nếu còn thực hiện theo bước 2

 

Bước 2: Vào linkhttp://14.225.3.208:6162/ thực hiện  download file UpdateDB.rar sau đó tiến hành giải nén cuối cùng thực hiện copyfile dm_cqBHXH.xml vào thư mục UpdateDB trong bộ cài đặt vBHXH

Bước 3. Mở lại phần mềm  vBHXH là OK

39. Lỗi CE044 – Đơn vị đã đăng ký thông tin tại cổng thông tin BHXH VN.

Nguyên nhân: Do khách hàng trước đó đã đăng ký thông tin giao dịch trên hệ thống BHXH VN mà không qua Ivan (https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn/#/dang-ky)

Hướng xử lý:

Bước 1: Ngừng dịch vụ, thực hiện đăng nhập vào phần mềm vBHXH chọn chức năng ngừng dịch vụ (Không quan trọng lỗi trả về) sau đó tắt phần mềm chuyển Bước 2.

Bước 2: Đăng ký dịch vụ, thực hiện vào phần mềm vBHXH chọn menu Giao dịch/đăng ký dịch vụ, Chờ mail BHXH trả về mã kích hoạt tiến hành kích hoạt dịch vụ

 

40. Lỗi “File tờ khai đang được mở. Vui lòng tắt file khi thực hiện hành động này”

Nguyên nhân: Máy khách hàng có quá nhiều cache local

Hướng xử lý: Xóa hết cache local trong thư mục .\appdata\local\temp. Sau đó thực hiện reset lại máy.

41. Cách vào xem log lỗi

Chuột phải vào biểu tượng phần mềm/ Open file location/ Chọn folder có giá trị ngày tháng hiện tại: mở file EXCEPTION.0.log

 

42. Không click mở được vào phần mềm trên màn hình destop win XP.

Nguyên nhân: Win thiếu dotnet.

Hướng xử lý: Vào download trên Viettel-ca.vn thực hiện download dotnet 3.5 và cài đặt

43. Lỗi khi Giao dịch > IN họ tên bị mã hóa

Do định dạng máy tính của KH => Kiểm tra định dạng máy

44. Mở phần mềm trên winXP mới cài hiển thị thông báo lỗi “vBHXH – Viettel has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience”

 

Nguyên nhân: máy mới cài win thiếu dotnet.

Hướng xử lý: Vào download trên Viettel-ca.vn thực hiện download dotnet 3.5 và cài đặt lại

45. Hướng dẫn xử lý một số lỗi thường gặp khi thực hiện import SMS vào hồ sơ nhân sự

45.1. Cách kiểm tra lỗi khi thực hiện import

Khi thực hiện import SMS nếu dữ liệu trong file import có lỗi thì sẽ xuất hiện thông báo sau:

 

 • Bước 1: Nhấn vào nút màu xanh góc cùng bên trái để xem lỗi
 • Bước 2: Kiểm tra thông báo lỗi chi tiết là gì

 

45.2. Lỗi “String was not recognized as a valid DateTime.Couldn’t store <1967> in NgaySinh Column.  Expected type is DateTime.”

Nguyên nhân: do file xuất SMS của bên BHXH xuất những trường hợp chỉ có năm sinh ra excel chỉ có năm sinh >> Hệ thống chưa convert được.

 

Hướng xử lý:

Sửa các ô chỉ có năm sinh thành 01/01/<<Năm sinh>>, Kiểu dữ liệu là TEXT

Ví dụ: excel vốn có 1967 >> sửa thành 01/01/1967 (kiểu text)

 

45.3. Lỗi “String was not recognized as a valid DateTime.Couldn’t store <43436> in NgayCap Column.  Expected type is DateTime.”

Nguyên nhân: do file xuất SMS của bên BHXH xuất ra cột NgayCap (Ngày cấp chứng minh thư) có định dạng text (ví dụ: 2004-05-05 00:00:00.0), đơn vị thực hiện sửa lại định dạng thành Date 05/05/2004)

 

Hướng xử lý: Giữ nguyên file BHXH xuất cho và import vào, không được đổi định dạng.

TH đơn vị đã sửa thành Date thì thực hiện convert lại sang kiểu text và import lại

45.4. Lỗi “Input string was not in a correct format.Couldn’t store <> in GioiTinh Column.  Expected type is Int32.”

Nguyên nhân: File excel đơn vị nhập cột Giới tính là Nam hoặc nhập là Nữ

Hướng xử lý: Hướng dẫn đơn vị nhập 1 hoặc nhập 0 (trong đó 1 là Nam, 0 là Nữ)

 

46. Đăng nhập phần mềm thông báo lỗi “Không thể kết nối tới máy chủ. Vui lòng kiểm tra đường truyền internet”

 

Hướng kiểm tra: Kiểm tra kết nối. Xem mục 2 trong phần I

47. Thông báo “Tài khoản đăng nhập hệ thống kê khai bảo hiểm vBHXH-Viettel sẽ hết hạn trong hôm nay. Để không bị gián đoạn khi sử dụng dịch vụ. Quý khách vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để gia hạn gói cước”

 

Nguyên nhân:

Trường hợp 1: do máy tính đơn vị đang để định dạng ngày tháng năm: 11-01-2019, 11-tháng 1-2019, …

Trường hợp 2: do hệ thống đồng bộ trên BCCS gặp lỗi

Hướng xử lý:

 • Bước 1: kiểm tra hệ thống BCCS của Viettel xem thời hạn của khách hàng.
 • Bước 2: Kiểm tra định dạng ngày tháng năm của máy KH => Nên chuyển về các định dạng dd/MM/yyyy, MM/dd/yyyy, …
 • Nếu khách hàng vẫn còn thời hạn, định dạng máy khách hàng đã chuẩn theo Bước 2. Thì gửi thông tin đơn vị về biennt2@viettel.com.vn để được hỗ trợ kiểm tra.

48. Thủ tục 630 chọn ngân hàng, thực hiện Ghi báo lỗi ngân hàng

 

Nguyên nhân: máy khách hàng update lỗi danh mục ngân hàng

Hướng xử lý: mở phần mềm update lỗi >> sao lưu dữ liệu >> Tải và cài lại phần mềm mới nhất cho KH (Chú ý cài sang vùng khác, không cài đè lên cái cũ, tránh trường hợp có lỗi khi sao lưu, vẫn có thể lấy lại dữ liệu) >> Mở phần mềm mới cài lên thực hiện phục hồi lại.

Chú ý: đưa phần mềm mới vừa cài qua vùng tin tưởng của phần mềm diệt virut trước khi update.

49. Mở phần mềm báo lỗi “Thao tác không thành công”, kiểm tra log lỗi báo “External component has thrown an exception.”

Nguyên nhân: win 7 chưa được update hết netframwork 3.5

Hướng giả quyết: Update win

50. Mở phần mềm báo lỗi “Thao tác không thành công”, kiểm tra log lỗi báo “Attempted to read or write protected memory. This is often an indication that other memory is corrupt.” Hoặc báo lỗi “There is not enough space on the disk.”

Nguyên nhân: ổ cài đặt phần mềm vBHXH đã hết dung lượng (báo đỏ như như hình dưới)

 

Hướng giả quyết: Cắt toàn bộ thư mục vBHXH-Viettel đưa sang ổ khác còn nhiều dung lượng >> Sau đó thực hiện tạo shortcut như hình dưới – để đưa phần mềm ra desktop.

 

 

51. Không ký gửi được tờ khai, nhấn “ký số” hiển thị “Đang kiểm tra hồ sơ” rồi tắt luôn. Hoặc không nhấn IN xem được tờ khai TK1-TS

Nguyên nhân: Do khách hàng copy dữ liệu từ phần mềm của khách hàng sang, copy cả những ký tự không in được.

 • Các ký tự này không nhìn thấy được trên excel, không nhìn thấy được khi copy sang Notepad mặc định trong máy tính
 • Khi vào Giao dịch nhấn Xem chỉ thấy hiển thị 1 khoảng trắng (ví dụ như thẻ html <SoCMND> hình dưới) hoặc hiển thị các ký tự đặc biệt (hình dưới)

 

Hướng giải quyết:

Cách 1: Xóa toàn bộ tờ khai đi nhập tay lại

Cách 2:

 • Bước 1: Mở file import (hoặc file xuất dữ liệu từ phần mềm vBHXH) nhấn tổ hợp phím Ctrl + A (copy toàn bộ) >> Mở Notepad++ nhấn tổ hợp phím Ctrl + V (paste)
 • Bước 2: Xác định các cột nào đang chứa ký tự không in được (Ví dụ hình bên dưới đang bị cột số chứng minh thư nhân dân, số tài khoản ngân hàng)

 

 • Bước 3: trên file excecl dùng hàm Clean() trong excel để cắt bỏ các ký tự không in được trong cột Số CMND
 • Bước 4: Copy paste value lại cột CMND sau khi được cắt bỏ ký tự không in được.
 • Bước 5: Sau khi thực hiện cắt bỏ với tất cả các cột trong file excel thì thực hiện import lại phần mềm, ký số gửi đi bình thường

Mong là những chia sẽ trên đây đem lại cho các anh chị nhiều thông tin hữu ích. Để tìm hiểu thông tin và các chương trình khuyến mãi tại Cường Đặng Viettel, Anh chị có thể bấm vào các đường link bên dưới.

Bài viết liên quan: Cường Đặng Viettel

Bảng giá Phần mềm BHXH Viettel – Dễ sử dụng, Hỗ trợ 24/7Phần mềm kê khai bhxh viettel - chu ky so

Tỷ lệ và mức đóng bảo hiểm xã hội BHXH – Cập nhật (mới) năm 2020 Phần mềm kê khai bhxh viettel - chu ky so

Phần Mềm vBHXH Viettel – Hướng dẫn sử dụng chi tiếtPhần mềm kê khai bhxh viettel - chu ky so

Luật BHXH – Các văn bản còn hiệu lực 2020 Phần mềm kê khai bhxh viettel - chu ky so

vBHXH Viettel 51 lỗi và cách xử lý Phần mềm kê khai bhxh viettel - chu ky so

Hóa đơn điện tử Viettel