Khai Thuế Điện Tử

02/03/2020
khai hải quan điện tử việt nam vnaccs - Viettel Phú Nhuận

Tổng Cục Hải Quan Việt Nam – 4 thông số khai báo VNACCS

Khai Hải Quan Điện Tử Việt Nam – Hướng dẫn lấy 4 thông số khai báo VNACCS Khai hải quan căn bản – VNACCS sử dụng […]
11/02/2020

Nộp Thuế Điện Tử – Khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT

Nộp Thuế Điện Tử – cách lập Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT Đại lý thuế Công Minh xin được từng bước hướng dẫn cách lập […]
14/01/2020

Những điểm lưu ý khi kê khai hải quan điện tử

Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 22/2014/TT-BTC Quy định thủ tục hải quan điện đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại. […]