4 HDDT – Hướng dẫn

20/01/2020
tra cứu thông báo phát hành hóa đơn

Tra cứu thông báo phát hành hóa đơn

Tra cứu thông báo phát hành hóa đơn Doanh nghiệp đã đăng kí hóa đơn điện tử của Viettel, nhưng không biết hóa đơn của công […]
12/01/2020

Cách thêm mới thông báo phát hành cho hóa đơn Doanh nghiệp

Bước 1: Để thêm mới thông báo phát hành, ND nhấn nút Thêm mới → Hệ thống hiển thị popup Thêm mới thông báo phát hành […]
12/01/2020

Hướng dẫn lập thông báo phát hành cho hóa đơn Doanh nghiệp

Chức năng này cho phép Admin doanh nghiệp lập thông báo phát hành hóa đơn cho doanh nghiệp. Chức năng gồm các chức năng chính: Tìm […]
12/01/2020

Hướng dẫn cập nhật Dải hóa đơn điện tử Viettel

Bước 1: Tra cứu để tìm ra Dải hóa đơn cần sửa (nếu cần). Bước 2: ND nhấn vào icon của dòng tương ứng với Dải […]