2 HDDT – Các Quy Định

31/01/2020
Thông tư 68/2019/TT-BTC

Thông tư 68 – 9 Nội dung bắt buộc về Hóa Đơn Điện Tử

Thông tư 68 – 9 Nội dung bắt buộc về Hóa Đơn Điện Tử Thông tư 68/2019/TT-BTC: Nội dung bắt buộc trên hóa đơn điện tử […]
21/01/2020
thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử – Theo Thông tư 68

Thời gian bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử – Theo Thông tư 68 Theo quy định tại Nghị định 119 và Luật Quản lý […]
14/01/2020
bảng giá hóa đơn điện tử viettel

Doanh nghiệp phải sử dụng Hóa đơn điện tử từ năm 2018

Mục tiêu ngành Tài chính đưa ra đó là, đến năm 2020, cơ bản thực hiện hóa đơn điện tử với khoảng 90% số DN hoặc […]