Download Java: phần mềm kê khai thuế online

Các hệ thống nhantokhai, nopthue của Tổng cục thuế yêu cầu phải cài đặt phần mềm Java mới có thể thao tác được, nhưng phần mềm Java nào mới tương thích với máy tính, phiên bản Java nào mới chạy được trên Internet Explorer (IE), download Java phiên bản tại bài viết này sẽ giải quyết mọi vấn đề.

Download Java: phần mềm hỗ trợ nộp thuế qua mạng
Download Java: phần mềm hỗ trợ nộp thuế qua mạng

Download Java

Kích vào nút DOWNLOAD để tải phiên bản Java mới nhất về máy tính, cài đặt và cấu hình tự động.

Với phiên bản Java này Quý khách hàng sẽ không bị lỗi không hiện nút chọn tệp tờ khai khi nộp tờ khai thuế.

Lưu ý:

  • Phiên bản phần mềm Java tải về là mới nhất được khuyến cáo sử dụng với phiên bản Windows 7 & IE 10 trở lên;
  • Trong trường hợp máy Quý khách hàng sử dụng Windows XP và phiên bản IE nhỏ hơn 10, phiên bản Java này vẫn hoạt động được nhưng sẽ có những cảnh báo khiến Quý khách hàng bối rối.

Xem thêm:

  • Phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK mới nhất từ tổng cục thuế;
  • Download phần mềm iTaxViewer mới nhất hỗ trợ đọc tờ khai định dạng XML

Bài viết liên quan: Cường Đặng Viettel

Cài đặt chữ ký số Kho Bạc Nhà Nước ( KBNN )

Tải Phần mềm itaxViewer Mới nhất năm T2/2020